Namai

 

atnamu_iskaba01

Ateitininkai yra pasaulėžiūrinė, asmenybės ugdymo ir auklėjimo organizacija, jungianti lietuvių kilmės katalikiškąjį jaunimą ir mokslą baigusius organizacijos narius. Ateitininkijos tikslas yra auklėti jaunimą pilnutinėmis asmenybėmis, turinčiomis išlavintą protą, tvirtą valią ir jautrią širdį. Ateitininkų Namai yra puiki vieta burtis siekiant to tikslo.

Ateitininkų Namuose vyksta įvairiausios konferencijos, susirinkimai, maldos būreliai, posėdžiai, pobūviai, ir šeimų šventės. Netolimoje ateityje numatoma įsteigti ateitininkų veiklos archyvą.

Nariai

Ateitininkų Namai yra išlaikomi narių darbais ir aukomis. Nariais tampa žmonės paaukoję $200.

Kviečiame jus visus įsijungti į narių eiles. Ateitininkų Namai bus tada ir jūsų namai! Jauskitės kaip namie – naudokite ir išlaikykite savo namus.