Ateitininkų Namų Valdyba 2015-2016

 

IMGP3782

Pirmininkė– Dainė Quinn
Vice Pirmininkė – Loreta Grybauskienė
Sekretoriai – Rimantas Gurauskas ir Rita Kaufmanienė
Iždininkė– Žibute Pranckevičienė

Nariai:
Pranutė Domanskienė
Kostas Stankus
Raminta Marchertienė